logo  
 

Partneri

partnerfarmtec

semex

Naš tim

prka spec. Igor Prka dr vet.
Direktor Centra za v.o.

 

Rođen 27.05.1972. u Splitu. Srednju poljoprivrednu školu (smer veterinarski tehničar) završio je u Beogradu gde se po završetku srednje škole upisuje na Fakultet veterinarske medicine koji završava 2000.god.
Po završetku fakulteta volontira u ambulanti za male životinje a zatim obavlja pripravnički staž u Stočarsko veterinarskom Centru Krnjača gde biva primljen i u stalni radni odnos. Na poslediplomske studije na Katedri za porodiljstvo, sterilitet i v.o., Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu upisuje se 2005.godine i uspešno ih završava  odbranom specijalističkog rada pod nazivom "Poređenje parametara kvaliteta sperme sa rezultatima non return metode u oceni plodnosti bikova u SVC Krnjača" nakon čega stiče zvanje Specijaliste iz Porodiljstva, steriliteta i veštačkog osemenjavanja domaćih životinja. Mentor mu je bio eminentni stručnjak prof. dr Dragan Vuković sa kojim je obilazio teren i farme u celoj Srbiji.
Pored poslova proizvodnje i distribucije semena priplodnih bikova, njihove zdravstvene zaštite kao i suzbijanja steriliteta krava, stekao je iskustvo i znanje i iz oblasti Selekcije goveda, koje mu je omogućilo da kolegama i farmerima bude od višestruke pomoći. Autor je brojnih naučnih i stručnih tekstova koji su objavljivani kod nas i inostranstvu.  Prelazi na mesto direktora Centra za v.o. "Toplek" iz Belosavaca - Topola, 2017.godine.